Make your own free website on Tripod.com

FEDERAL GUARDIANS BROTHERHOOD INC.

What is GUARDIANS

Home
Brotherhood History
Guardians Pledge
Guardians National Solidarity
FGBI CAVITE Chapter
FGBI Sanjamayor Chapter
The FGBI Objective
Guardians Means
The FGBI Purpose
Guardians Prayer
How to join

phflag.gif
Sanja mayor Chapter

GUARDIANS is the name of the organization as a whole. Each letters of the word GUARDIANS repesents the following:

G - Gentlemen

U - United

A - Associate

R - Race

D - Dauntless

I - Ingenuous

A - Advocators

N - Nation

S - Society

Meaning "GENTLEMEN AND UNITED ASSOCIATES OF THE FILIPINO RACE; DAUNTLESS AND INGENUOUS ADVOCATORS FOR THE NATION AND SOCIETY" Translated in Filipino as "MGA MAGINOO AT NAKAKAISANG KATUWANG NG LAHING FILIPINO, MAGIGITING AT MATATAPAT NA TAGAPAGTANGGOL NG BANSA AT LIPUNAN".

untitled.jpg

phflag.gif

                    GUARDIANS SONG
                    Hanggang kamatayan
                                Hanggang sa libingan
                                Hanggang sa huling patak
                                Ng dugo ng mga GUARDIANS
 
                                Mithiin ng bayan
                                Aming ipaglalaban
                                Hanggang kamatayan
                                Hanggang sa libingan
 
                                Pagkat ang mga GUARDIANS
                                Lalaban di patatalo
                                Layunin ng gobyerno
                                Ipaglalaban ng mga GUARDIANS
 
                                (Repeat     1)
 
                               Refrain :
                               Layunin ng gobryerno
                               Ipaglalaban ng mga GUARDIANS
MOTTO :
               "HANGGANG HULING PATAK NG DUGO"

btmanimate.gif

                  Federal Guardians Brotherhood Incorporated
                                        Sanja Mayor Chapter Tanza, Cavite
 
                                            Web Site : http;//fgbi.tripod.com 
       
                                                           Powered by :
                               Ganny "RMG ISAROG" Ongoda
                                         i_ongoda@yahoo.com
 
           copyright@ 2007 Federal Guardians Brotherhood Inc. All right reserved